Het laatste nieuws

Algemeen, Cultuur, Sport

De Genhouter Zomerfeesten

In het weekend van 17 en 18 augustus organiseert Stichting Genhout Samen weer haar jaarlijkse evenement. Dit jaar alweer voor de 20e keer!

Genhout voor Groot En Klein

Evenementen kalender

Over Genhout

Groot en Klein Genhout

Genhout is het meest noordelijk gelegen dorp op het Centraal Plateau. Het is de kleinste kern van de gemeente Beek Lb. Het dorp kan als toegang worden gezien voor het Zuid-Limburgse heuvelland.

Genhout bestaat uit twee delen: Groot Genhout (Groat Genhout) en Klein Genhout. Het ontstaan van de naam Genhout (het hout-het bos) heeft alles te maken met de ontginning van de hooglandbossen in de late middeleeuwen. Er was behoefte aan landbouwgrond, vandaar de grootschalige ontginning. Van de landsheer kregen de vrije boeren en horigen toestemming (wel tegen betaling van jaarlijkse belastingen/cijns) zich op het plateau te vestigen; het ontstaan van de kernen Klein- en Grootgenhout, Gebusselke en Webberig was hiervan het gevolg!

St. Huberstuskerk in Genhout

Genhout in beeld