Ledenvergadering Coöperatie BurgerInitiatief Genhout
Maandag 29 april houdt de Coöperatie BurgerInitiatief Genhout haar algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats in Gasterie Genhout Treft en de aanvang is 20:00.

Op deze algemene ledenvergadering komen onder andere de volgende zaken aan bod:

-          Jaarstukken van 2023

-          Begroting voor 2024

-          Toelichting op diverse projecten:

o   Reeds langer lopende projecten: ‘Wonen’, ‘De Dorpsgaard’ en ‘Het Podium’

o   Nieuwe projecten zoals ‘Gebruik van Regenwater’, ‘Autodelen’, en ‘Huisisolatieproject van de gemeente’

-          Goedkeuring Huishoudelijk Reglement

-          Benoeming bestuurslid

-          Stand van zaken rondom het Gemeenschapshuis.

Voor de agenda klik Hier
Iedereen is welkom op 29 april; ook de niet-leden van de coöperatie.