OPROEP AED VRIJWILLIGERS IN GENHOUT

29 maart 2023

Voor de mensen, die me niet kennen, ik ben Jan Vroemen en ik spreek namens een aantal AED vrijwilligers, die opgeroepen kunnen worden door HartslagNu, na een melding bij 1-1-2 van een acute hartstilstand in ons dorp.

Onze groep vrijwilligers wil daardoor, net als de Coöperatie BIG, bijdragen aan de Leefbaarheid van Genhout.

We maken ons echter zorgen, doordat het aantal vrijwilligers de laatste jaren flink terug gelopen is, vooral na de Coronatijd. Daardoor dreigt het verlenen van hulp hier in Genhout in gevaar te komen.

Om de overlevingskans bij mensen met een acute hartstilstand te vergroten, moet er binnen 6 minuten na de melding gestart worden met reanimatie. Na die 6 minuten wordt de kans op overleven steeds kleiner. Bij de reanimatie gebruiken we ook een AED ( Automatisch Extern Defibrillator) als hulpmiddel.

De hulpdiensten, waaronder het ambulancepersoneel is heel snel, maar het is bijna niet mogelijk om binnen 6 minuten naar Genhout te rijden en met reanimeren te beginnen. Het is daarom zeer belangrijk dat de AED vrijwilligers, die in Genhout wonen, meteen hulp kunnen bieden, totdat de professionele hulpdiensten de hulp kunnen overnemen.

Wij willen onze bezorgdheid graag aan jullie, onze dorpsgenoten, kenbaar maken in de hoop dat de groep kan worden aangevuld in het belang van iedereen in Genhout.

Vandaar dat we, na overleg met HartslagNu en de Gemeente Beek, een informatiebijeenkomst organiseren voor iedereen, die geïnteresseerd is, ongeacht of je daarna daadwerkelijk vrijwilliger wil worden of niet. Een professionele instructeur zal tijdens deze bijeenkomst uitleg geven en alle vragen beantwoorden. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op maandag 17 april om 20.00 uur in onze Gasterie Genhout Treft. U krijgt ook nog een uitnodiging in uw brievenbus.

Iedereen kan overigens vrijwilliger worden, na een korte cursus, die vergoed wordt door de gemeente Beek.

We hopen dat op 17 april dan ook veel geïnteresseerden naar de bijeenkomst komen  en dat er zich door de info/presentatie ook nieuwe vrijwilligers willen aanmelden.

Hartelijk dank voor jullie aandacht.