Ledenvergadering Coöperatie BurgerInitiatief Genhout

01 februari 2023

Maandag 27 maart 2023 houdt de Coöperatie BurgerInitiatief Genhout haar jaarvergadering voor alle leden in Gasterie Genhout Treft; aanvang 20uur.

Op de agenda staan onder meer  projecten in uitvoering zoals de Doprsgaard, de financiele jaarstukken, en de statutenwijziging van de Stichting Gemeenschapshuis Genhout