Dorpsgaard Leader subsidie verstrekt

logo subsidiegevers leader.png
26 mei 2023

De provincie Limburg heeft binnen het kader van het Zuid-Limburgse platteland ontwikkelingsprogramma LEADER een beschikking afgegeven voor de realisatie van de Dorpsgaard . De subsidie omvat een bedrag van afgerond € 110.000. Daarvan is € 50.000 Europees geld, € 11.000 van de provincie Limburg en € 44.00 van de gemeente Beek.
Het totale projcet is begroot op ca € 200.000. Naast het LEADER bedrag zal € 30.00 uit andere subsdiebronnen komen en het restant wordt ingevuld door werkzaamheden uitgevoerd door vrijwillgers.
De projectgroep kan nu aan de uitvoering beginnen. 
De Dorpsgaard is een project van de Cooperatie BurgerIniatief Genhout