Nieuws » Algemeen Nieuws » Jacques Aussems in de ban van bijzondere professor Spronck
Agenda
Breng uw Stem Uit
De gemeente houdt in Genhout een verkeersarrangement. Dat is bedoeld om de verkeersveilgheid te verbeteren. Wat vindt u?
Dat is hard nodig
Dat is niet nodig, want er zijn nauwelijks problemen
Kan geen kwaad
Powered by:
De uitvoering van deze website is mede mogelijk gemaakt door:
P&P Company
Jacques Aussems in de ban van bijzondere professor Spronck
Datum: 16-12-2010

Jacquea Aussems in de ban van bijzondere professor Spronck

 

Het bestuur en de redactie van de Stichting Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold hebben besloten om in de komende jaarboeken aandacht te besteden aan beroemde zonen en dochters, geboren in het gebied, die het verdienen om opnieuw in het collectieeve geheugen te worden teruggebracht. Om een plaats in deze serie te krijgen moeten de kandidaten landelijk en/of internationaal baanbrekend werk hebben verricht. Het is de bedoeling, dat vooral personen die in het iets verdere verleden actief waren, het eerst een plaats zullen krijgen.

Jacques Aussems schreef het eerste deel van deze serie over de in Beek geboren prof. dr. C. H. H. Spronck. "Als men Roel Coutinho, directeur van het centrum voor Infectiebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Mi1ieu (RIVM) en diens medewerker Ab. Osterhaus via de media hoort praten over micro-organismen, zoals virusssen en bacteriën, die de mensheid bedreigen met onder meer de Mexicaanse Griep of de Q-koorts, weten weinigen, dat aan het begin van het door heb verrichte wetenschappelijke onderzoek in Nederland, de grote Zwentibolder Henri Spronck heeft gestaan."

Charles Henri Hubert Spronck werd 18 februari 1858 geboren als zoon van,de huisarts Joannes Henricus Aegidius Spronck en Maria Anna Hubertina van Hees. Het echttpaar huurde vanaf 1854 het in 1843 door notaris Lebens
gebouwde herenhuis aan de huidige Maastrichterlaan in het centrum van Beek, waarin, voorafgaande aan de sloop in 1992, onder meer het Parkhotel en sterrenrestaurant La Diligence waren gevestigd.
]acques Aussems: "De interesse in de gezondheidszorg heeft Henri Spronck ongetwijfeld met de paplepel ingegoten 'gekregen door zijn vader, die bijna vijftig jaar huisarts in Beek is geweest. In de gemeenteverslagen wordt deze genees-, heel-, en verloskundige meerdere malen geroemd voor zijn inzet bij het bestrijden van besmettelijke ziekten."

Henri Spronck begon zijn vorming aan de openbare lagere school van Beek, gelegen achter het gemeentehuis aan de Plats. Vervolgens ging hij naar het Stedelijk Gymnasium te Maastricht waar hij in 1876 met lof afstudeerde. Aansluitend begon hij met zijn studie medicijnen aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie de pathologie. In oktober 1886 promoveerde hij cum laude, terwijl hij reeds in januari van dat jaar was benoemd als lector in de normale Anatomie aan de Universiteit Utrecht. Twee jaar later werd 5pronck, hoogleraar aldaar in de algemene ziektekunde en ziektekundige ontleedkunde en tevens directeur van het Pathologisch Instituut. "De a1tijd goedgehumeurde en vriendelijke 5pronck met zijn licht Limburgse accent gold onder studenten als een zeer gewaardeerde docent, wiens klinische secties als zeer leerzaam werden beschouwd.

Bekend was dat hij door de gebrekkige beheersing van zijn gezichtsspieren vol afgrijzen kon kijken wanneer hij over  een emstig ziektegeval sprak of bij een autopsie iets buitengewoons ontdekte. Onder zijn leiding werden 28 dissertaties geschreven, aldus een levensbericht over Spronck van de hand van een familielid t.w.prof.mr. Nève. Henri Spronck huwde 7 april 1891 met Marie Rosalie Raphael Felicie Joseephine Nève. Uit dit huwelijk werden twee zonen en een dochter geboren. In het Pathologisch Instituut ontwikkelde Spronck vanaf 1895 een grote werkzaamheid als bacterioloog. Jacques: "Spronck werd in die periode een landelijk erkende autoriteit op het gebied van de volksgezondheid en in 1903 volgde dan oók de logische benoeming tot lid van de afdeling natuurkunde van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. De bacterioloog ontwikkelde zich verrder tot viroloog en virotherapeut,de grondlegger van deze wetenschap in Nederland. Zijn aandacht wendde zich o.m. naar het behandelen of voorkomen van tuberculose. In de Eerste Wereldoorlog bleek het instituut van vitaal belang voor de volksgezondheid en de strijdkrachten, waardoor in 1919 een overname volgde.

Voor f. 240;000 werd het Instituut eigendom van het rijk Vijf jaar later startte Spronck op zijn buitenplaats Schaerwyde te Zeist een eigen bacterio-therapeutisch laboratorium waar hij onderzoek bleef verrichten naar de immuniteit tegen o.m. tuberculose. "Maar ook de bestrijding van kanker trok al rond 1904 de aandacht van prof. Spronck. Zo werd hij de eerste voorzitttervan de Nederlandse Vereniging tot onderzoek en bestrijding van kanker; de voorloper van de huidige Kankerbestrijding.", vultJacques aan. Professsor Spronck overleed zaterdag 3 december 1932 aan de gevolgen van een beroerte en werd enkele dagen later bijgezet in het familiegraf in Beek. Spronck was rond 1:900 de enige katholieke hoogleraar in Nededand. Dat verdroot hem en hij richtte samen met enkele anderen op de 'Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland' en was hiervan van 1904-1913 de eerste voorzitter.

Maar ook de gemeente Beek was haar beroemde zoon niet vergeten. Nog tijdens zijn leven werd een van de mooiste delen van het nieuwe uitbreidingsplan 'Proosdijveld' naar hem genoemd:het Professor Spronck Park. En ook in de wetenschap  is zijn naam levend. Zo krijgt Nederland een laboratorium van de zwaarste beveiligingscategorie voor onderzoek naar gevaarlijke micro-organismen. Dit krijgt de naam Spronck Laboratorium van RIVM te Bilthoven en is in 2011 operationeel.

Dit verhaal is slechts een beknopte samenvatting van het hele verhaal dat staat in Historisch Jaarboek 2010 voor het Land van Zwentibold. Dit wordt vrijdag in het gemeentehuis van Beek gepresenteerd. Tegelijk wordt een bronzen plaquette met het reliëf van prof. Spronck van ]ohn Cuypers uit Beek,in opdracht van de gemeente Beek, in het Proofessor Spronckpark onthuld. Tevens zijn, onder de zorgen van het Evenementen-Service Komitee Beek, de nog ontbrekende 'persopnlijke gegevens van Prof. Spronck op de familiegrafsteen Spronck bij de St.-Martinuskerk te Beek aangebracht.

"Spronck is altijd een Zwentibolder gebleven. Hij wilde uiteindeljk begraven worden in zijn geboortes en schonk bij leven het prachtige hoofdaltaar in de kerk van Beek aan zijn geboortedorp." Zo besluit Jacques Aussems dit verhaal.

De Trompetter/Maas- en geleenbode

Terug
Sponsors